Automatisk utsending av nyhetssammendrag fra SharePoint
Nyhetswebdel eksempel

Ved å bruke den moderne (i motsetning til klassisk) funksjonen for publisering av nyheter i SharePoint, får du et enkelt men kraftig verktøy for å sette opp automatiske nyhets-feeder på SharePoint-områder.

Redaktørene og andre innholdsprodusenter oppretter nyheter i et intuitivt og oversiktlig grensesnitt, og de som er ansvarlig for startsiden(e) bestemmer hvilke områder startsiden skal vise nyheter fra.

SharePoint sender automatisk ut et nyhetssammendrag til brukerne med nyheter som de ikke har vært inne og lest enda.

Hvis det produseres veldig mange nyheter i virksomheten, og brukerne er redd for å gå glipp av noe viktig, kan denne e-posten være et viktig verktøy for å gjøre brukerne oppmerksomme på de nyhetene de ikke har sett enda.

Samtidig så får man med seg de brukerne som kanskje ikke er så hyppig innom intranettet – f.eks i en lanseringsperiode kan det være en fin hjelp til å øke brukeradopsjonen av intranettet da brukeren blir tatt dit når de klikker på nyheter i sammendraget.

Brukere kan velge å avslutte abonnementet direkte fra e-posten om de ønsker.

SharePoint nyhetssamenndrag

Redaktører har også en mulighet, via en side på intranettet, til å sende ut nyheter (som et nyhetsbrev) på e-post til utvalgte brukere.

I og med at brukere kan melde seg av de automatisk utsendte e-postene, samtidig som man som redaktør ikke har kontroll på hva som sendes i disse, kan det være en god ide å sende ut de viktigste nyhetene til ansatte på e-post.

Dette, igjen, er kanskje spesielt viktig i en periode hvor man jobber med brukeradopsjonen på intranettet. Det vil jo være mindre relevant når man vet at stort sett alle ansatte er innom intranettet daglig.

Comments
Share
wwwenable