Image
Enable Agenda
Effektiv planlegging, gjennomføring og oppfølging etter møter
Med Agenda kan du sette opp møtemaler, saksbehandle underveis, overføre saker mellom møter, tildele oppgaver og generere referat.
Image
Enable Årshjul
Effektiv årsplanlegging i Teams
Enable Årshjul er enkelt å bruke og gir en visuell fremstilling av aktiviteter på års-, månedlig og ukentlig basis.
Image
Enable FremViser
Gjør viktig informasjon lett tilgjengelig for ansatte
Enable FremViser er et verktøy for å dynamisk presentere informasjon knyttet til en temastruktur; eksempelvis en kvalitetshåndbok, beredskapsplan eller lignende.
Image
Enable Malvelger
Gjør organisasjonens maler lett tilgjengelig som app i Teams for alle
Med Enable malvelger blir det enkelt å velge maler og andre dokumenter fra et sentralt sted og gjøre disse tilgjengelig for bruk direkte i Teams.
Image
Enable Personelloversikt
Planlegg og få oversikt over ferien for dine ansatte uten bruk av Excel og epost!
Registrer og synliggjør hvor du til enhver tid skal være. Appen gir en god oversikt over både ferie og hvor folk fysisk er til enhver tid. Enkel feriesøknad med godkjenningsfunksjon for ledere i appen.
Image icon
Moderne arbeidsflate
Powel
Effektive arbeidsprosesser, enkel tilgang til kunnskap og kolleger – når og hvor det passer. Med Microsoft Office 365-basert løsning har Powel fått en ny arbeidshverdag.
LES REFERANSEN
Image icon
Enable FremViser
Hent
Etter at HENT-huset ble lansert har løsningen, i følge prosjektledelsen, gjort «veldig mange personer veldig fornøyde». En introduksjonsvideo som ble laget var introduksjon nok for de fleste, og selv uten særlig markedsføring har løsningen i løpet av kort tid 2-300 unike daglige brukere.
LES REFERANSEN
Image icon
Trygt fra server til sky
Politihøgskolen
Enable har ledet arbeidet med å utvikle en god praksis for hvordan universitets- og høgskolesektoren skal behandle sensitive data og hvordan teknologien kan støtte denne praksisen. Prosjektgruppen bestod av UNINETT, Microsoft, NTNU, Politihøgskolen, Nord universitet og Universitetet i Agder.
LES REFERANSEN