Skap aktivitet og engasjement i Teams-møter med avstemninger

En avstemning er et veldig enkelt virkemiddel  som møteleder kan bruke for å skape engasjement under et møte.  Avstemningen kan forberedes i forkant av møtet, eller som vist i dette eksempelet – spontant, underveis i møtet.

Start med å klikke på de tre prikkene øverst og velg deretter «Legg til en app».

Legg til Forms-app under Teamsmøte

Velg appen «Forms»,  deretter «Legg til» og «Lagre» i neste vindu.

Undersøkelsen er klar

Velg «opprett ny undersøkelse.»

Opprett ny undersøkelse

Velg hvilken type undersøkelse – i dette eksempelet velger jeg «avstemning i ordsky».

Type undersøkelse

Skriv inn spørsmålet du ønsker å stille og avslutt med «Lagre».

Still spørsmål

Ennå er det kun du som ser denne undersøkelsen, men nå er avstemningen klar til å sendes ut til deltakerne.
I det du klikker «Start» vil alle deltakerne få opp et kort hvor de kan svare på spørsmålet.

Start ordsky

Resultatene vil oppdateres etter hvert som deltakerne svarer og svaret med flest stemmer vil vises i størst skriftstørrelse- akkurat slik som en ordsky skal være.

send inn ditt bidrag

Til slutt kan du som møteleder stoppe undersøkelsen og eksportere resultatene.
De lastes da ned som en Excel-fil.

Slik ser det ut i møtechatten etter en endt avstemning.

i møtechatten

Som forberedelse før møtet

Ønsker du i stedet å forberede spørsmål før møtet starter? Det lar seg selvsagt gjøre.
Gå til Teams-møtet og velg «Rediger»

rediger møte

Legg deretter til «Forms» som en fane øverst og følg deretter samme prosess som beskrevet over.
Undersøkelsen starter ikke før du som møteleder trykker «Start».

Ny undersøkelse før møte

Du kan også forberede flere spørsmål som du har klar til f.eks. etter pausene.

Comments
Share
wwwenable