LES NOEN AV HISTORIENE TIL VÅRE KUNDER

REFERANSER
delimiter image
Image icon
Løftet samhandlingen til nytt nivå
Opplæring og brukeradopsjon hos Miljødirektoratet
Enable har mye erfaring i å løfte små og store organisasjoner i ulike sektorer over til ny teknologi, og i 2020 fikk vi æren av å arbeide med Miljødirektoratet. Miljødirektoratet hadde startet arbeidet med innføring av Office 365 for hele organisasjonen da landet ble rammet av en pandemi, og det oppsto et akutt behov for å fullføre arbeidet i et høyere tempo enn planlagt. For å klare dette var det behov for ekstern bistand, og valget falt på Enable som partner.
LES REFERANSEN
Image icon
Produsering av Teams Live Event
Riksantikvarens digitale høstmøte
To tekniske produsenter fra Enable bisto Riksantikvaren med å håndtere 300 deltagere, 14 foredragsholdere og Q&A gjennom det digitale høstmøtet i 2020.
LES REFERANSEN
Image icon
Moderne arbeidsflate
Powel
Effektive arbeidsprosesser, enkel tilgang til kunnskap og kolleger – når og hvor det passer. Med Microsoft Office 365-basert løsning har Powel fått en ny arbeidshverdag.
LES REFERANSEN
Image icon
Enable FremViser
Hent
HENT-huset ble lansert 22. mai, og løsningen har i følge prosjektledelsen gjort «veldig mange personer veldig fornøyde». En introduksjonsvideo som ble laget var introduksjon nok for de fleste, og selv uten særlig markedsføring har løsningen i løpet av sommeren fått 2-300 unike daglige brukere.
LES REFERANSEN
Image icon
Ny og moderne ferieliste
Vår Personelloversikt hos Innherred kommunesamarbeid
Etter en god kartlegging på behovet for den nye ferielisten, ble den utvidet til å være en oversikt over planlagt fravær. Med kategorisering og godkjenning som viktige funksjoner fra starten.
LES REFERANSEN
Image icon
Samlet kursportal
NTNU
NTNU driver ikke bare med studiepoenggivende opplæring. 7.000 ansatte, 40.000 studenter og mange faste samarbeidspartnere trenger stadig kurs og opplæring. Personalavdelingen ønsker å løse dette på en god og systematisk måte i den nye Læringsportalen.
LES REFERANSEN
Image icon
Trygt fra server til sky
Politihøgskolen
Enable har ledet arbeidet med å utvikle en god praksis for hvordan universitets- og høgskolesektoren skal behandle sensitive data og hvordan teknologien kan støtte denne praksisen. Prosjektgruppen bestod av UNINETT, Microsoft, NTNU, Politihøgskolen, Nord universitet og Universitetet i Agder.
LES REFERANSEN
Image icon
Prosjekt- og styringssystem
Safetec
Enable fikk i oppdrag å bistå Safetec med oppgradering av prosjektrom og styringssystem. Erfaringene med bruk av prosjektrom er utviklet over tid, og selskapet legger stor vekt på å ha de samme løsningene i alle land de er representert.
LES REFERANSEN
NOEN AV VÅRE PRODUKTER

NOEN AV VÅRE PRODUKTER

Image
Enable Equipe
``Travailler en équipe - to work as a team``
Med Enable Equipe får du et ferdig konsept som tar deg helt fra avgjørelsen om å ta i bruk Microsoft 365 til dere har en ferdig oppsatt løsning med rutiner for forvaltning.
Image
Enable Personelloversikt
Registrer tilstedeværelse på kontoret
Vi har laget en app for Teams som gjør det enkelt for ansatte å registrere både fravær og tilstedeværelse. En annen funksjon i appen er feriesøknad med godkjenning av leder.
Image
Enable Årshjul
Effektiv årsplanlegging i Teams
Enable Årshjul er enkelt å bruke og gir en visuell fremstilling av aktiviteter på års-, månedlig og ukentlig basis.