PRØV GRATIS I 30 DAGER

UTEN FORPLIKTELSER

Har dere behov for å strukturere prosedyrer, beskrivelser og håndbøker, eller et enkelt kvalitetssystem?
Ta steget bort fra mappestruktur med dokumenter med Enable FremViser.
Knytt sammen beskrivelser med dokumenter/maler og presenter det som en fane i Teams eller på en SharePoint-side.
Søkefunksjonen gjør det enkelt for brukerne å finne det de har behov for enten de er på pc, nettbrett eller mobil.
Prøv gratis i 30 dager.

Gjør viktig informasjon enkelt tligjengelig

Har du informasjon som til enhver tid skal være tilgjengelig i oppdatert versjon for alle i organisasjonen?

Enable FremViser er et verktøy for å gjøre viktig informasjon tilgjengelig for brukerne på en strukturert måte.

Eksempler på anvendelsesområder er:

  • Kvalitetshåndbøker/Kvalitetssystem
  • Personalhåndbøker
  • Manualer

ENABLE FREMVISER

Dynamisk presentasjon

Enable FremViser er et verktøy for å dynamisk presentere informasjon knyttet til en temastruktur; eksempelvis en kvalitetshåndbok, beredskapsplan eller lignende.

Tema kan knyttes sammen med undertema slik at FremViseren kan understøtte en hierarkisk struktur.

Strukturen kan synliggjøres på forskjellig måte avhengig av valgt visningsform. Det ene er en sirkelvisning slik det fremstår i bildet til høyre.
Man kan også velge bokser, eller en mer standard listevisning.

Hele strukturen er i tillegg tilgjengelig i en egen oversikt til enhver tid.

Enable FremViser gjør organisasjonens viktigste informasjon lett tilgjengelig i Teams eller SharePoint
Eksempelvis en kvalitetshåndbok, beredskapsplan eller lignende.

Jan-Helge Akersveen – Tidstyvbekjemper

ENABLE FREMVISER

Informasjonspanel

Informasjonen knyttet til et tema vises samlet i et panel. Dokumenter og lenker vil her grupperes basert på kategori (styres ved merking/tagging av innholdet).

Informasjonspanelet kan også gjøres tilgjengelig i andre løsninger, for rask og enkel tilgang til eksempelvis retningslinjer og prosedyrer m.m uten å måtte gå ut til FremViseren for å oppsøke denne informasjonen.

Et eksempel kan være å vise informasjon om prosjektgjennomføring fra startsiden av et prosjektområde i Microsoft 365.

Informasjonen knyttet til et tema vises samlet i et panel. Dokumenter og lenker vil her grupperes basert på kategori.

Kristoffer Arntzen – Tidstyvbekjemper og Front End Utvikler

Enable FremViser inkluderer

  • App for enkel installasjon i ett eller flere SharePoint-eller Teamsområder
  • Oversiktlig presentasjon av informasjon basert på tema
  • Ulike visninger av struktur; sirkel, bokser eller liste
  • Informasjon knyttet til et tema vises samlet i et panel

PRØV GRATIS I 3 MÅNEDER

Andre produkter og tjenester fra Enable

Image
Enable Equipe
``Travailler en équipe - to work as a team``
Med Enable Equipe får du et ferdig konsept som tar deg helt fra avgjørelsen om å ta i bruk Microsoft 365 til dere har en ferdig oppsatt løsning med rutiner for forvaltning.
Image
Enable Personelloversikt
Registrer tilstedeværelse på kontoret
Vi har laget en app for Teams som gjør det enkelt for ansatte å registrere fravær og tilstedeværelse. En annen funksjon i appen er feriesøknad med godkjenning av leder.
Image
Enable Årshjul
Effektiv årsplanlegging i Teams
Enable Årshjul er enkelt å bruke og gir en visuell fremstilling av aktiviteter på års-, månedlig og ukentlig basis.
Image
Enable Malvelger
Gjør organisasjonens maler lett tilgjengelig som app i Teams for alle
Med Enable malvelger blir det enkelt å velge maler og andre dokumenter fra et sentralt sted og gjøre disse tilgjengelig for bruk direkte i Teams.