BEKJEMP TIDSTYVER i SKOLEHVERDAGEN

Bli kjent med Zokrates

Lær hvordan du kan utnytte bruken av Zokrates i skolehverdagen.

I dette kurset får du se hvordan de ulike funksjonene henger sammen, og du vil oppleve at det du legger inn vises, og gir verdi for elever og foresatte.
Du kan bestille et kurs for alle ansatte ved din skole, eller dere kan gå sammen med flere fra andre skoler.

Målgruppe

Ansatte i skoler som bruker Zokrates

Forkunnskaper

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Varighet: 4 timer

Vil du vite mer? Ta kontakt på kurs@enable.no
Eksempel på kursinnhold
 • Startsidene
 • Administrasjon
 • Ukeplan
 • Innleveringsfunksjonen
 • Meldinger
 • Prøver
 • Timeplan
 • Portefølje
 • IUP
 • Zokrates i Teams
 • Foresattportal
Velg fra våre andre kurs

Vi tilpasser kurs og innhold til din virksomhet!

Ta gjerne kontakt med oss - kurs@enable.no

Microsoft Teams - hub'en for samhandling
SharePoint som kommunikasjonskanal
OneNote til teamets møtereferater
Planner til prosjektstyring
Forms til undersøkelser
Sway til flotte visuelle presentasjoner