Enable 365 Agenda

Spar tid med effektive møter

Med Teams-appen Agenda har du støtte til hele prosessen fra planlegging via gjennomføring til oppfølging etter møter. 

Reduser tid på unødvendig arbeid ved å lage egne maler for møtene og få generert referater automatisk som .pdf. Disse kan deles og/eller lagres i Teams eller et intranett i SharePoint.

Alt gjøres direkte fra appen i teamet ditt.

START DIN UFORPLIKTENDE PRØVEPERIODE I DAG

«Det er et nyttig digitalt verktøy for planlegging og gjennomføring av effektive møter, samt oversikt og oppfølging av oppgaver og saker»

Heidi – Tidstyvbekjemper

Planlegging

 

 • SPAR TID MED MALER FOR ULIKE MØTETYPER

  Du kan opprette maler med faste saker og ansvarlig for sakene, legge inn faste deltakere, enten på alle møter eller pr. møtetype. Deretter er det bare å velge en mal, møtedato og vipps er agendaen med tidsplan klar!

 • DEL SAKER RASKT 

  Saksvedlegg kan enten lastes opp til en mappe på teamet eller, hvis flere enn teammedlemmene skal kunne lese det, lenkes opp fra et fellesområde på intranettet.

 • PUBLISERE AGENDA/TIDSPLAN

  Er det behov for å holde andre enn teamets medlemmer orientert om møteplanene? Da kan du generere agenda som PDF og dele/publisere til et passende sted på intranettet. Her kan du bruke forhåndsvisning og velge hvilke saker og vedlegg som skal være med. Firmalogo kan plasseres i toppen.

Enable 365 Teams app Agenda til møter

«Teamsappen Agenda, forenkler og øker kvaliteten på møter og beslutningsprosesser i organisasjonen.«

Enable 365 Agenda teams app gjennomføre møter

Gjennomføring

 • GJENNOMFØR MØTER, HÅNDTER ENDRINGER

  Utnevn en møteansvarlig og registrer oppmøte. Skriv referat underveis i rikt tekstformat og last opp saksvedlegg om du ønsker. Sakene kan flyttes oppover/nedover og mellom møter for å raskt endre på planen. Bruker dere tidsplan vil tiden automatisk korrigeres ved flytting av saker.

 • GENERER REFERAT OG FØLG OPP OPPGAVENE

  Agenda har som mål å minimere administrativ etterarbeid etter et møte. Bare gjennomgå det som ble skrevet på de ulike sakene, velg hvilke saker og vedlegg som skal være med, og deretter klikk på «Generer Referat». Referatet lagres som PDF med firmalogoen der du ønsker, enten i teamet, for en ekstra godkjenningsrunde, eller på intranettet. Oppgavene følges opp under hver sak i Agenda eller i teamets Planner

Få kontroll på møtene og minimer etterarbeidet med Agenda for Teams

Oppfølging

 • FÅ OVERSIKT

  Med Agenda har du til enhver tid oversikt over både planlagte og gjennomførte møter.  I startbildet kan du både søke og filtrere for å finne igjen det møtet du leter etter.

 • VIDEREFØR UFERDIGE SAKENE

  Det hender at saker tar tid, og må fortsette i neste møte. Da kan man bruke funksjonen «Viderefør sak» som gir mulighet til å velge hvilket møte den skal videreføres til og samtidig ta vare på historikken.

 • TILDEL OPPGAVER NÅR DERE BESLUTTER DEM

  Nå er det slutt på stresset med å lete etter siste referat for å finne ut om det var noen oppgaver som ble delt ut under forrige møte. Med Agenda kan dere lage Planner- oppgaver underveis i møtet og sette på ansvarlig og frist med en gang. Da får den ansvarlige en påminnelse og møteadministrator får en liste å følge opp.

Enable 365 Agenda teams app for møter

PRØV AGENDA I 30 DAGER GRATIS 

UTEN FORPLIKTELSER

Vil du øke produktiviteten, spare tid og samtidig vær mer strukturert og oversiktlig med dine møter?

Bare legg din e-post addresse og vi tar resten.

Andre produkter og tjenester fra Enable

Image
Enable Equipe
``Travailler en équipe - to work as a team``
Med Enable Equipe får du et ferdig konsept som tar deg helt fra avgjørelsen om å ta i bruk Microsoft 365 til dere har en ferdig oppsatt løsning med rutiner for forvaltning.
Image
Enable FremViser
Gjør viktig informasjon lett tilgjengelig for ansatte
Enable FremViser er et verktøy for å dynamisk presentere informasjon knyttet til en temastruktur; eksempelvis en kvalitetshåndbok, beredskapsplan eller lignende.
Image
Enable Personelloversikt
Registrer tilstedeværelse på kontoret
Vi har laget en app for Teams som gjør det enkelt for ansatte å registrere fravær og tilstedeværelse. En annen funksjon i appen er feriesøknad med godkjenning av leder.
Image
Enable Malvelger
Gjør organisasjonens maler lett tilgjengelig som app i Teams for alle
Med Enable malvelger blir det enkelt å velge maler og andre dokumenter fra et sentralt sted og gjøre disse tilgjengelig for bruk direkte i Teams.